111
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
4 istorija, B
 
               
2c klasės valandėlė
 
 
3 istorija, B
 
               
 
 
 
2 3 tikyba, B
 
               
2b pilietinis ugdymas
 
 
 
 
 
 
 
 
1d tikyba/etika
   
3 2b tikyba/etika
   
3 istorija, B
 
               
2a tikyba/etika
   
2d pilietinis ugdymas
 
 
1a tikyba/etika
   
4 4 tikyba, B
 
               
2a pilietinis ugdymas
 
 
2c tikyba/etika
   
2c pilietinis ugdymas
 
 
2e tikyba/etika
   
5 2d tikyba/etika
   
2e pilietinis ugdymas
 
 
 
 
 
1b pilietinis ugdymas
 
 
 
 
 
6 1e tikyba/etika
   
3 istorija, B
 
               
1c tikyba/etika
   
3 istorija, B
 
               
3 tikyba, B
 
               
7 1b tikyba/etika
   
1a pilietinis ugdymas
 
 
3 tikyba, B
 
               
4 istorija, B
 
               
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-12-07 11:56

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai