Žukauskienė Vaidilutė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
4 it, programavimo modulis
               
///// 3 inf.technologijos A, programavimas
                 
/////
2  
 
 
 
 
 
 
 
 
3 inf.technologijos A, programavimas
                 
3 3 inf.technologijos A, programavimas
                 
4 it, programavimo modulis
                 
3 inf.technologijos A, programavimas
               
4 it programavimas, A
                 
4 3 inf.technologijos A, programavimas
             
4 it programavimas, A
                 
3 inf.technologijos A, programavimas
                 
3 inf.technologijos A, programavimas
                 
5 3 inf.technologijos A, programavimas
                 
4 it programavimas, A
                 
3 inf.technologijos A, programavimas
               
4 it programavimas, A
                 
6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 3 inf.technologijos A, programavimas
                 
2b , 2d ir 2c programavimas, 2b ir 2c progr
 
 
3 inf.technologijos A, programavimas
                 
3 inf.technologijos A, programavimas
                 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-12-07 11:56

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai