2b klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 2b- dailė
 
 
2b chemija
 
 
2b klasės valandėlė
 
 
2b lietuvių k.
 
 
2b matematika
 
 
2 2b istorija
 
 
2b pilietinis ugdymas
 
 
2b fizika
 
 
2b kūno k.
   
2b
   
3 2b tikyba/etika
   
2b biologija
 
 
2b anglų k.
   
2b biologija
 
 
2b kūno k.
   
4 2b muzika
 
 
2b matematika
 
 
2b istorija
 
 
2b geografija
 
 
2b rusų k./vokiečių k.
   
5 2b lietuvių k.
 
 
2b-ekonomika
 
 
2b matematika
 
 
2b matematika
 
 
2b lietuvių k.
 
6 2b chemija
 
 
2b anglų k.
   
2b rusų k./vokiečių k.
   
2b anglų k.
   
7 2b fizika
 
 
2b , 2d ir 2c programavimas, 2b ir 2c progr
   
2b lietuvių k.
 
 
 
 
 
2b komp. leidyba
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-12-07 11:56

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai