Ragauskas Matas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3 geografija, B
 
               
 
 
 
3e-klasės valandėlė
 
               
 
 
 
 
 
 
2 3 tikyba, B
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3 fizika, A
 
               
3 inf.technologijos A, programavimas
 
               
3 fizika, A
 
               
3 3 matematika, A
 
               
 
 
 
3 anglų k.
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3-lietuvių k.
 
               
4 3 matematika, A
 
               
3 matematika, A
 
               
3 inf.technologijos A, programavimas
 
               
3 matematika, A
 
               
3 matematika, A
 
               
5 3 inf.technologijos A, programavimas
 
               
3 geografija, B
 
               
3 matematika, A
 
               
 
 
 
3 anglų k.
 
               
6 3 fizika, A
 
               
3 kūno k., B
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3 anglų k.
 
               
3 kūno k., B
 
               
7 3 statyba, medžio apdirbimas
 
               
3 anglų k.
 
               
3 fizika, A
 
               
3 statyba, medžio apdirbimas
 
               
8  
 
 
 
 
 
3 olimpiadinų uždavinių spr.
 
               
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-10-08 11:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai