Dvorak Vitold
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3 etika, B
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3e-klasės valandėlė
 
               
3 anglų k.
 
               
3 fizika, B
 
               
2  
 
 
 
 
 
3-lietuvių k.
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3 3 chemija, A
 
               
3 istorija, B
 
               
3 biologija, A
 
               
3 biologija, A
 
               
4  
 
 
3 kūno k., B
 
               
 
 
 
3 matematika, A
 
               
3 matematika, A
 
               
5 3 matematika, A
 
               
3 matematika, A
 
               
3 matematika, A
 
               
3 chemija, A
 
               
3 anglų k.
 
               
6 3 matematika, A
 
               
3 biologija, A
 
               
3 chemija, A
 
               
3 istorija, B
 
               
3 kūno k., B
 
               
7 3 fizika, B
 
               
3 anglų k.
 
               
3 anglų k.
 
               
 
 
 
 
 
 
8 3 chemijos modulis
 
               
3 biologijos modulis
 
               
3 olimpiadinų uždavinių spr.
 
               
 
 
 
3 muzika, B
 
               
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-12-07 11:57

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai