Grėbliūnaitė Auksė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3 geografija, B
 
               
3 geografija, B
 
               
3d-klasės valandėlė
 
               
3 prancūzų k.
 
               
3 kūno k., B
 
               
2 3 tikyba, B
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3 anglų k.
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3 anglų k.
 
               
3 3 matematika, A
 
               
3 matematika, A
 
               
3 šokiai, B
 
               
3 biologija, A
 
               
3 biologija, A
 
               
4 3 matematika, A
 
               
3 biologija, A
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3 matematika, A
 
               
3-lietuvių k.
 
               
5 3 kūno k., B
 
               
3 anglų k.
 
               
3 anglų k.
 
               
3 matematika, A
 
               
6  
 
 
3 prancūzų k.
 
               
3 matematika, A
 
               
3 biologijos modulis
 
               
3 chemija, B
 
               
7  
 
 
3 chemija, B
 
               
 
 
 
3 inf.technologijos B
 
               
3 šokiai, B
 
               
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-11-19 11:26

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai