Valaitytė Agnė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
3 aerobika, B
 
               
3c-klasės valandėlė
 
               
3 anglų k.
 
               
3 biologija, B
 
               
2 3 istorija, A
 
               
3 anglų k.
 
               
3 istorija, A
 
               
3 aerobika, B
 
               
3 anglų k.
 
               
3 3-lietuvių k.
 
               
3 istorija, A
 
               
3-lietuvių k.
 
               
 
 
 
 
 
 
4 3 matematika, A
 
               
3 matematika, A
                 
 
 
 
3 matematika, A
 
               
3-lietuvių k.
 
               
5 3 matematika, A
 
               
3 biologija, B
 
               
3 matematika, A
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3 matematika, A
 
               
6 3-teatras, B
 
               
 
 
 
3 anglų k.
 
               
3 tikyba, B
 
               
7  
 
 
 
 
 
 
 
 
3 inf.technologijos B
 
               
3-teatras, B
 
               
8  
 
 
3 istorijos modulis
 
               
 
 
 
3 rašinio kūrimas
 
               
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-12-07 11:57

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai