Juciūtė Gabrielė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3 kūno k., B
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3c-klasės valandėlė
 
               
3 biologija, A
 
               
3-lietuvių k.
 
               
2 3 chemija, A
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3 matematika, A
 
               
3 chemija, A
 
               
3 matematika, A
 
               
3 3 ispanų k.
 
               
3 anglų k.
 
               
3 chemija, A
 
               
3 matematika, A
                 
3 biologija, A
 
               
4 3-lietuvių k.
 
               
3 biologija, A
 
               
3 turizmas ir mityba, B
 
               
3-lietuvių k.
 
               
 
 
 
5 3 inf.technologijos B
 
               
3 matematika, A
                 
3 anglų k.
 
               
3 anglų k.
 
               
6 3 matematika, A
                 
3 istorija, B
 
               
3 anglų k.
 
               
3 istorija, B
 
               
3 kūno k., B
 
               
7 3 matematika, A
 
               
 
 
 
3 tikyba, B
 
               
 
 
 
 
 
 
8  
 
 
3 biologijos modulis
 
               
3 psichologija
 
               
3 ispanų k.
 
               
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-12-07 11:57

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai