Varnelytė Gabija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3 matematika, A
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3b-klasės valandėlė
 
               
3 biologija, A
 
               
3 anglų k.
 
             
2 3 matematika, A
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3 fizika, A
 
               
 
 
 
3 biologija, A
 
               
3  
 
 
3 istorija, B
 
               
3 anglų k.
 
               
3 matematika, A
                 
3 matematika, A
 
               
4 3-lietuvių k.
 
               
3 matematika, A
                 
3 kūno k., B
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3-lietuvių k.
 
               
5 3 kūno k., B
 
               
3 anglų k.
 
               
3 matematika, A
 
               
3 anglų k.
 
               
3 fizika, A
 
               
6 3 fizika, A
 
               
3 biologija, A
 
               
3-dailė
 
               
3 istorija, B
 
               
 
 
 
7  
 
 
 
 
 
3 tikyba, B
 
               
3 fizika, A
 
               
3-dailė
 
               
8  
 
 
3 biologijos modulis
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-10-08 11:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai