Vaicekauskaitė Rūta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3 geografija, B
 
               
3-kinų k.
 
         
3b-klasės valandėlė
 
               
3-kinų k.
 
       
3 fizika, B
 
               
2 3 istorija, A
 
               
3 anglų k.
 
               
3 istorija, A
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3 biologija, A
 
               
3 3-lietuvių k.
 
               
3 istorija, A
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3 anglų k.
 
               
4 3 matematika, A
 
               
3 matematika, A
                 
3 anglų k.
 
               
3 biologija, A
 
               
3-lietuvių k.
 
               
5 3 matematika, A
 
               
3 geografija, B
 
               
3 matematika, A
 
               
3 anglų k.
 
               
3 matematika, A
 
               
6 3 IT A, leidyba
 
               
3 IT A, leidyba
 
               
3-dailė
 
               
4 kūno k., B
 
               
3 kūno k., B
 
               
7 3 fizika, B
 
               
3 biologija, A
 
               
3 etika, B
 
               
3 matematika, A
 
               
3-dailė
 
               
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-12-07 11:57

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai