Statkutė Neda
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3 matematika, A
 
               
3 aerobika, B
 
               
3b-klasės valandėlė
 
               
3 inf.technologijos A, programavimas
 
               
3 biologija, B
 
               
2 3 matematika, A
 
               
3 anglų k.
 
               
3 anglų k.
 
               
3 aerobika, B
 
               
 
 
 
3 3 inf.technologijos A, programavimas
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3 inf.technologijos A, programavimas
 
             
3 matematika, A
                 
3 matematika, A
 
               
4 3 istorija, A
 
               
3 matematika, A
                 
3 matematika, A
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3-lietuvių k.
 
               
5  
 
 
3 biologija, B
 
               
3 istorija, A
 
               
3 anglų k.
 
               
3 anglų k.
 
               
6  
 
 
3 istorija, A
 
               
3-lietuvių k.
 
               
 
 
 
3 etika, B
 
               
7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 muzika, B
 
               
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-10-08 11:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai