Paušaitė Vesta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
3 aerobika, B
 
               
3b-klasės valandėlė
 
               
3 biologija, A
 
               
3-lietuvių k.
 
               
2 3 tikyba, B
 
               
3 anglų k.
 
               
3 matematika, A
 
               
3 aerobika, B
 
               
3 matematika, A
 
               
3 3 chemija, A
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3 chemija, A
 
               
3 matematika, A
                 
3 biologija, A
 
               
4  
 
 
3-lietuvių k.
 
               
3 turizmas ir mityba, B
 
               
3-lietuvių k.
 
               
 
 
 
5 3-lietuvių k.
 
               
3 matematika, A
                 
3 chemija, A
 
               
3 anglų k.
 
               
6 3 matematika, A
                 
3 istorija, B
 
               
3 anglų k.
 
               
3 istorija, B
 
               
 
 
 
7 3 matematika, A
 
               
3 biologija, A
 
               
 
 
 
3 anglų k.
 
               
 
 
 
8  
 
 
3 biologijos modulis
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-10-08 11:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai