Andrijauskaitė Rimantė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3 kūno k., B
 
               
3-kinų k.
 
         
3b-klasės valandėlė
 
               
3-kinų k.
 
       
3 kūno k., B
 
               
2 3 istorija, A
 
               
3 anglų k.
 
               
3 fizika, A
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3 fizika, A
 
               
3 3 fizika, A
 
               
3 istorija, A
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3 matematika, A
 
               
4 3 matematika, A
 
               
3 matematika, A
                 
3 matematika, A
 
               
3 matematika, A
 
               
3-lietuvių k.
 
               
5 3 matematika, A
 
               
 
 
 
3 istorija, A
 
               
3 anglų k.
 
               
3 anglų k.
 
               
6 3-lietuvių k.
 
               
3 tekstilė, dizainas
 
             
3 anglų k.
 
               
3 fizika, A
 
               
3 tikyba, B
 
               
7 3 inf.technologijos A, programavimas
 
               
3 inf.technologijos A, programavimas
 
               
3 inf.technologijos A, programavimas
 
               
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-12-07 11:57

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai