Stankutė Jurinda
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3 kūno k., B
 
               
3 turizmas ir mityba, B
 
               
3a-klasės valandėlė
 
               
3 geografija, A
 
               
3 fizika, B
 
               
2 3 tikyba, B
 
               
3 matematika, A
 
               
3 chemija, A
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3 3 chemija, A
 
               
 
 
 
3 chemija, A
 
               
3 anglų k.
 
               
3 biologija, A
 
               
4 3 matematika, A
 
               
3 matematika, A
                 
3-lietuvių k.
 
               
3 biologija, A
 
               
3 geografija, A
 
               
5 3 matematika, A
 
               
3 anglų k.
 
               
3 matematika, A
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3 matematika, A
 
               
6 3-lietuvių k.
 
               
3 geografija, A
 
               
3 anglų k.
 
               
3 anglų k.
 
               
7 3 fizika, B
 
               
3 biologija, A
 
               
 
 
 
3 matematika, A
 
               
3 kūno k., B
 
               
8  
 
 
3 biologijos modulis
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-11-19 11:26

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai