Skečionytė Laura
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3 kūno k., B
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3a-klasės valandėlė
 
               
3 anglų k.
 
               
3 etika, B
 
               
2 3 istorija, A
 
               
3 matematika, A
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3 fizika, A
 
               
3 3 fizika, A
 
               
3 istorija, A
 
               
3 matematika, A
                 
3 matematika, A
 
               
4 3 matematika, A
 
               
 
 
 
3 matematika, A
 
               
 
 
 
3-lietuvių k.
 
               
5 3 matematika, A
 
               
 
 
 
3 istorija, A
 
               
3 kūno k., B
 
               
3 anglų k.
 
               
6 3-teatras, B
 
               
3 anglų k.
 
               
3 fizika, A
 
               
3 fizika, A
 
               
3 chemija, B
 
               
7  
 
 
3 chemija, B
 
               
3 anglų k.
 
               
3 inf.technologijos B
 
               
3-teatras, B
 
               
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-12-07 11:57

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai