Jankantaitė Kornelija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
3 ekonomika, B
 
               
3a-klasės valandėlė
 
               
 
 
 
3 fizika, B
 
               
2 3 istorija, A
 
               
3 anglų k.
 
               
3 matematika, B
 
       
3 ekonomika, B
 
               
 
 
 
3 3 kūno k., B
 
               
3-lietuvių k.
 
               
 
 
 
3 anglų k.
 
               
3 anglų k.
 
               
4 3 matematika, B
 
       
 
 
 
3 anglų k.
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3-lietuvių k.
 
               
5 3 istorija, A
 
               
3 istorija, A
 
               
3 kūno k., B
 
               
3 matematika, B
 
       
6 3-teatras, B
 
               
 
 
 
3-lietuvių k.
 
               
 
 
 
3 etika, B
 
               
7 3 fizika, B
 
               
 
 
 
3 inf.technologijos B
 
               
3-teatras, B
 
               
8  
 
 
 
 
 
3 psichologija
 
               
3 rašinio kūrimas
 
               
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-12-07 11:57

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai