Dilytė Beatričė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3 etika, B
 
               
 
 
 
3a-klasės valandėlė
 
               
3 geografija, A
 
               
3 anglų k.
 
             
2  
 
 
3-lietuvių k.
 
               
3 matematika, B
 
       
 
 
 
3 biologija, A
 
               
3 3 kūno k., B
 
               
3 istorija, B
 
               
3 anglų k.
 
               
3 biologija, A
 
               
3-lietuvių k.
 
               
4 3 matematika, B
 
       
3 biologija, A
 
               
3 kūno k., B
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3 geografija, A
 
               
5 3 anglų k.
 
               
 
 
 
3 anglų k.
 
               
3 matematika, B
 
       
6 3-teatras, B
 
               
3 geografija, A
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3 istorija, B
 
               
3 chemija, B
 
               
7  
 
 
3 chemija, B
 
               
3 inf.technologijos B
 
               
3-teatras, B
 
               
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-12-07 11:57

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai