Daunys Dominykas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3 matematika, A
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3a-klasės valandėlė
 
               
3 biologija, A
 
               
3-lietuvių k.
 
               
2 3 matematika, A
 
               
3-lietuvių k.
 
               
3 anglų k.
 
               
3 chemija, A
 
               
3 fizika, A
 
               
3 3 chemija, A
 
               
3 matematika, A
 
               
3 chemija, A
 
               
3 anglų k.
 
               
3 biologija, A
 
               
4 3 kūno k., B
 
               
 
 
 
 
 
 
3-lietuvių k.
 
               
3 matematika, A
 
               
5 3-lietuvių k.
 
               
3 anglų k.
 
               
3 matematika, A
 
               
3 matematika, A
 
               
3 anglų k.
 
               
6 3 fizika, A
 
               
3 istorija, B
 
               
3 fizika, A
 
               
3 istorija, B
 
               
3 kūno k., B
 
               
7  
 
 
3 biologija, A
 
               
3 tikyba, B
 
               
3 fizika, A
 
               
3-teatras, B
 
               
8 3 chemijos modulis
 
               
3 biologijos modulis
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-10-08 11:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai