1e klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 1 kinų k.
 
 
1e biologija
 
 
 
 
 
1e lietuvių k.
 
 
1e kūno k.
   
2 1e geografija
 
 
1e matematika
 
 
1e matematika
 
 
1e rusų k./vokiečių k.
   
1e matematika
 
 
3 1e dailė
 
 
1e anglų k.
   
1e kūno k.
   
1e matematika
 
 
1e inf. technologijos/vokiečių k.
   
4 1e fizika
 
 
1e istorija
 
 
1e technologijos
   
1e chemija
 
 
1e inf. technologijos/rusų k.
   
5 1e istorija
 
 
1e lietuvių k.
 
1e anglų k.
   
1e lietuvių k.
 
 
6 1e tikyba/etika
   
1e pilietinis ugdymas
 
 
1e lietuvių k.
 
 
1e anglų k.
   
7 1e chemija
 
 
1e klasės valandėlė
 
 
1e fizika
 
 
1e geografija
 
 
1e muzika
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-12-07 11:56

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai