Globytė Marta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
4 istorija, B
 
               
4e-klases valandele
 
               
4 aerobika, B
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
2 4 matematika, A
 
               
4 matematika, A
 
               
4-anglų k.
 
               
4 biologija, A
 
               
4-anglų k.
 
               
3 4-lietuvių k., A
 
               
4 chemija, A
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4 matematika, A
 
               
4 matematika, A
 
               
4 4 tikyba, B
 
               
4 aerobika, B
 
               
4 matematika, A
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4 chemija, A
 
               
5  
 
 
4 matematika, A
 
               
4 biologija, A
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4 biologija, A
 
               
6  
 
 
4 chemija, A
 
               
 
 
 
4-anglų k.
 
               
4 muzika, B
 
               
7 4 muzika, B
 
               
4-anglų k.
 
               
 
 
 
4 istorija, B
 
               
 
 
 
8  
 
 
4 chemijos modulis
 
               
 
 
 
4 biologijos modulis
 
               
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-12-07 11:57

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai