Skrabytė Paulina
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
 
 
 
4d-klases valandele
 
               
4 istorija, A
 
               
4-matematika, B
 
               
2  
 
 
4 istorija, A
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4 rusų k.
 
               
3 4-lietuvių k., A
 
               
 
 
 
4 rusų k.
 
               
4-matematika, B
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4 4 etika, B
 
               
4 chemija, B
 
               
 
 
 
4-anglų k.
 
               
4 kūno k., B
 
               
5 4 istorija, A
 
               
 
 
 
4-matematika, B
 
               
 
 
 
4 chemija, B
 
               
6 4 kūno k., B
 
               
4 rusų k.
 
               
4-anglų k.
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4 muzika, B
 
               
7 4 muzika, B
 
               
4-anglų k.
 
               
4 prancūzų k.
 
     
4-lietuvių k., A
 
               
4-anglų k.
 
               
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-10-08 11:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai