Gudzevčiūtė Patricija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 4-lietuvių k., A
 
               
4-matematika, A
 
               
4c-klases valandele
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4 anglų k.
 
             
2 4-lietuvių k., A
 
               
4 biologijos modulis
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4-matematika, A
 
               
4-matematika, A
 
               
3 4 geografija, B
 
               
4-matematika, A
 
               
4 biologija, A
 
               
4 anglų k.
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4 4 tikyba, B
 
               
4 chemija, B
 
               
4 anglų k.
 
               
4 mityba, B
 
               
4 biologija, A
 
               
5  
 
 
4 anglų k.
 
               
 
 
 
4 chemija, B
 
               
6 4-matematika, A
 
               
 
 
 
4-matematika, A
 
               
4 kūno k., B
 
               
4 geografija, B
 
               
7 4 kūno k., B
 
               
 
 
 
 
 
 
4 biologija, A
 
               
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-11-19 11:26

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai