Rudzevičius Raidas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
 
 
 
4b-klasės valandėlė
 
               
4 istorija, A
 
               
 
 
 
2 4-lietuvių k., A
 
               
4-matematika, A
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4-anglų k.
 
               
4-matematika, A
 
               
3 4 kūno k., B
 
               
4-anglų k.
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4-matematika, A
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4 4 ekonomika, B
 
               
4 istorija, A
 
               
4 biologija, B
 
               
4 mityba, B
 
               
4-anglų k.
 
               
5 4 istorija, A
 
               
4-matematika, A
 
               
4 ekonomika, B
 
               
4 informacinės t., B
 
               
6 4-matematika, A
 
               
 
 
 
4-matematika, A
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4 biologija, B
 
               
7  
 
 
 
 
 
4-anglų k.
 
               
4 kūno k., B
 
               
4 etika, B
 
               
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-10-08 11:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai