Kulbokaitė Ernesta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
 
 
 
4b-klasės valandėlė
 
               
4 istorija, A
 
               
4-matematika, B
 
               
2 4-lietuvių k., A
 
               
4 istorija, A
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
 
 
 
3 4 istorija, A
 
               
 
 
 
4-lietuvių k., A
 
               
4-matematika, B
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4 4 ekonomika, B
 
               
4 chemija, B
 
               
4 anglų k.
 
               
4 anglų k.
 
               
4 statyba ir medžio apdirbimas, B
 
               
5 4 ispanų k.
 
             
4 informacinės t., leidyba, A
 
               
4-matematika, B
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4 chemija, B
 
               
6 4 statyba ir medžio apdirbimas, B
 
               
4 anglų k.
 
               
 
 
 
4 aerobika, B
 
               
4 anglų k.
 
               
7 4 informacinės t., leidyba, A
 
               
4 aerobika, B
 
               
4 ekonomika, B
 
               
4 ispanų k.
 
             
4 etika, B
 
               
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-12-07 11:56

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai