Kovieraitė Emilija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 4-lietuvių k., A
 
               
4 istorija, B
 
               
4b-klasės valandėlė
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4-matematika, B
 
               
2 4-lietuvių k., A
 
               
4 psichologija
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
 
 
 
3  
 
 
 
 
 
3 šokiai, B
 
               
4-matematika, B
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4 4 tikyba, B
 
               
4 chemija, B
 
               
4 anglų k.
 
               
4 anglų k.
 
               
4 biologija, A
 
               
5  
 
 
4 anglų k.
 
               
4-matematika, B
 
               
4 biologija, A
 
               
4 chemija, B
 
               
6  
 
 
 
 
 
4 biologija, A
 
               
4 aerobika, B
 
               
4šokis, B
 
             
7  
 
 
4 aerobika, B
 
               
4 prancūzų k.
 
     
4 istorija, B
 
               
4 anglų k.
 
               
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
4 biologijos modulis
 
               
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-12-07 11:56

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai