Kiršis Dominykas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
4 it, programavimo modulis
 
             
4b-klasės valandėlė
 
               
4 istorija, A
 
               
 
 
 
2 4-lietuvių k., A
 
               
4-matematika, A
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
3 4-matematika, A
                 
 
 
 
4-matematika, A
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4-matematika, A
 
               
4  
 
 
4 it programavimas, A
 
               
4 kūno k., B
 
               
4-matematika, A
 
               
4 biologija, B
 
               
5 4 istorija, A
 
               
4-matematika, A
 
               
4anglų k.
 
               
4 it programavimas, A
 
               
4 anglų k.
 
               
6 4-dailė, B
 
               
4 anglų k.
 
               
4 biologija, B
 
               
4 anglų k.
 
               
4-dailė, B
 
               
7  
 
 
4 istorija, A
 
               
 
 
 
4 kūno k., B
 
               
4 etika, B
 
               
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-12-07 11:56

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai