Jakavonytė Enrika
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 4 istorija, A
 
               
 
 
 
4b-klasės valandėlė
 
               
4 mityba, B
 
               
 
 
 
2 4-lietuvių k., A
 
               
4-matematika, A
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
3 4-matematika, A
                 
4 anglų k.
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4-matematika, A
 
               
4-matematika, A
 
               
4 4 tikyba, B
 
               
4 istorija, A
 
               
4 biologija, B
 
               
4 anglų k.
 
               
4 kūno k., B
 
               
5  
 
 
4-matematika, A
 
               
4anglų k.
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4 informacinės t., B
 
               
6 4 kūno k., B
 
               
 
 
 
4-matematika, A
 
               
4 istorija, A
 
               
4 biologija, B
 
               
7 4 ekonomika, B
 
               
 
 
 
4 ekonomika, B
 
               
 
 
 
4 anglų k.
 
               
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-11-19 11:25

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai