Viskontas Dovydas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 4 statyba ir medžio apdirbimas, B
 
               
4 it, programavimo modulis
 
             
4a klasės valandėlė
 
               
4 fizika, A
 
               
4-matematika, A
 
               
2 4 fizika, A
 
               
4-matematika, A
 
               
4 tikyba, B
 
               
4-matematika, A
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
3 4 kūno k., B
 
               
4-matematika, A
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4 istorija, A
 
               
4 fizika, A
 
               
4 4-lietuvių k., A
 
               
4 chemija, B
 
               
4-anglų k.
 
               
4-anglų k.
 
               
4 statyba ir medžio apdirbimas, B
 
               
5 4 istorija, A
 
               
4 it programavimas, A
 
               
4 ekonomika, B
 
               
4 it programavimas, A
 
               
4 chemija, B
 
               
6 4-matematika, A
 
               
4-anglų k.
 
               
4 fizika, A
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
 
 
 
7 4 ekonomika, B
 
               
4 istorija, A
 
               
4-matematika, A
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4-anglų k.
 
               
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-11-19 11:25

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai