Vilimaitė Augustė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
4-matematika, A
 
               
4a klasės valandėlė
 
               
4 aerobika, B
 
               
4 chemija, A
 
               
2 4-lietuvių k., A
 
               
4 biologijos modulis
 
               
4 tikyba, B
 
               
4-anglų k.
 
               
4-matematika, A
 
               
3 4-matematika, A
                 
4 chemija, A
 
               
4-matematika, A
 
               
4-matematika, A
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4  
 
 
4-matematika, A
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4 mityba, B
 
               
4-anglų k.
 
               
5 4 geografija, B
 
               
4 chemija, A
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4 biologija, A
 
               
6  
 
 
4-anglų k.
 
               
4 biologija, A
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4 geografija, B
 
               
7  
 
 
4 aerobika, B
 
               
4-anglų k.
 
               
4 biologija, A
 
               
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-11-19 11:25

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai