Murauskaitė Faustė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 4 istorija, A
 
               
 
 
 
4a klasės valandėlė
 
               
 
 
 
4-lietuvių k., A
 
               
2 4 matematika, A
 
               
4 matematika, A
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4-anglų k.
 
               
4 matematika, A
 
               
3 4-lietuvių k., A
 
               
4 matematika, A
 
               
4 matematika, A
 
               
4 istorija, A
 
               
 
 
 
4 4 ekonomika, B
 
               
4 istorija, A
 
               
4-anglų k.
 
               
4 matematika, A
 
               
4-anglų k.
 
               
5 4 fizika, B
 
               
 
 
 
4 ekonomika, B
 
               
 
 
 
4 etika, B
 
               
6 4 kūno k., B
 
               
4-anglų k.
 
               
 
 
 
4-lietuvių k., A
 
               
4 muzika, B
 
               
7 4 muzika, B
 
               
4 informacinės t., B
 
               
4 kūno k., B
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4 fizika, B
 
               
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
4 istorijos modulis
 
               
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-12-07 11:56

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai