Mažonaitė Gintarė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 4-lietuvių k., A
 
               
 
 
 
4a klasės valandėlė
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4-matematika, B
 
               
2 4-lietuvių k., A
 
               
 
 
 
4-lietuvių k., A
 
               
4 rusų k.
 
               
3  
 
 
4-anglų k.
 
               
4 rusų k.
 
               
4-matematika, B
 
               
4-lietuvių k., A
 
               
4 4 geografija, A
 
               
4 aerobika, B
 
               
4 biologija, B
 
               
4-anglų k.
 
               
4 biologija, B
 
               
5 4 informacinės t., leidyba, A
 
               
4 informacinės t., leidyba, A
 
               
4-matematika, B
 
               
4 geografija, A
 
               
4 etika, B
 
               
6 4-dailė, B
 
               
4 rusų k.
 
               
 
 
 
4 aerobika, B
 
               
4-dailė, B
 
               
7  
 
 
4 geografija, A
 
               
4-anglų k.
 
               
 
 
 
4-anglų k.
 
               
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2018-11-19 11:25

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai