APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai
Tvarkaraščiai2018-12-07
2018-2019 i pusmetis 09-07naujas.mfw (Mimosa Version 3.40) 11:57

3-ang-m3-4 — 3 anglų k. — 1 h
ang-MiI — Inga Mickevičienė
20a_BurA — Burba Arnas
20a_GeiG — Geištoraitytė Gerda
20a_GesT — Geštautaitė Toma
20c_AncE — Ancius Erikas
20d_NarK — Narušytė Kamilė
20d_SkiM — Skinkytė Meda
20d_SkiS — Skinkytė Saulė
20c_BacV — Bachčevnikov Vitalis
20a_StaJ — Stankutė Jurinda
K311-ang — 311
Pen 6
[C] Mimosa Software Oy
www.mimosasoftware.com