APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai
Tvarkaraščiai2018-12-07
2018-2019 i pusmetis 09-07naujas.mfw (Mimosa Version 3.40) 11:57

3-ang-m3-3 — 3 anglų k. — 1 h
ang-MiI — Inga Mickevičienė
20a_BauD — Baubkutė Deimantė
20a_DarI — Darinskaitė Ieva
20a_DauD — Daunys Dominykas
20a_EitE — Eitutytė Emilija
20a_GesT — Geštautaitė Toma
20a_JanK — Jankantaitė Kornelija
20a_JnkDD — Jankauskas Dojus Dovainis
20c_AncE — Ancius Erikas
20c_KunR — Kuncė Rolandas
20c_LebS — Lebednikaitė Simona
20c_SugA — Sugaudas Ainis
20a_StaJ — Stankutė Jurinda
K311-ang — 311
20d_NarK — Narušytė Kamilė
Ket 3
[C] Mimosa Software Oy
www.mimosasoftware.com