APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai
Tvarkaraščiai2018-12-07
2018-2019 i pusmetis 09-07naujas.mfw (Mimosa Version 3.40) 11:57

3-ang-m3-1 — 3 anglų k. — 1 h
ang-MiI — Inga Mickevičienė
20a_BurA — Burba Arnas
20a_DauD — Daunys Dominykas
20a_DovJ — Dovidaitis Jonas
20a_GeiG — Geištoraitytė Gerda
20a_StaJ — Stankutė Jurinda
20c_AncE — Ancius Erikas
20c_BacV — Bachčevnikov Vitalis
20c_DeiG — Deinekaitė Greta
20c_KniE — Kniukštaitė Emilija
20d_NarK — Narušytė Kamilė
20d_PagG — Pagojus Gabrielius
20d_RatK — Ratkutė Kamilė Atėnė
K311-ang — 311
Ant 5
[C] Mimosa Software Oy
www.mimosasoftware.com