APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai
Tvarkaraščiai2018-12-07
2018-2019 i pusmetis 09-07naujas.mfw (Mimosa Version 3.40) 11:57

3-ang-m2-2 — 3 anglų k. — 1 h
ang-MiI — Inga Mickevičienė
20a_DarI — Darinskaitė Ieva
20a_DovJ — Dovidaitis Jonas
20a_JanK — Jankantaitė Kornelija
20a_KanD — Kanopa Dovydas
20b_VaiR — Vaicekauskaitė Rūta
20c_AncE — Ancius Erikas
20c_KunR — Kuncė Rolandas
20c_LebS — Lebednikaitė Simona
20d_NarK — Narušytė Kamilė
20c_SugA — Sugaudas Ainis
20c_BacV — Bachčevnikov Vitalis
K311-ang — 311
Tre 4
[C] Mimosa Software Oy
www.mimosasoftware.com