1f klasė
 [^]  Pirmadienis Antr Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 1f anglų k.
   
 
1f matematika
 
 
1f matematika
 
 
1f inf. technologijos, anglų k.
   
   
 
 
 
2 1f matematika
 
 
1f fizika
 
 
1f anglų k.
   
 
1f lietuvių k. ir literatūra
 
 
1f biologija
 
 
3 1f geografija
 
 
1f biotechnologijos, mityba
   
   
1f dailė
 
 
1f tikyba/etika
   
 
4 1f lietuvių k. ir literatūra
 
 
1f lietuvių k. ir literatūra
 
 
1f istorija
 
 
1f matematika
 
 
1f istorija
 
 
5 1f rusų k.
   
   
1f muzika
 
 
1e, 1f fizinis ugdymas
 
     
 
1f rusų k.
   
   
1f fizika
 
 
6 1e, 1f fizinis ugdymas
 
     
 
1f pilietinis ugdymas
 
 
1f geografija
 
 
1f anglų k., IT
   
   
1f matematika
 
 
7 1f lietuvių k. ir literatūra
 
 
1f žmogaus sauga
 
 
1f chemija
 
 
1f klasės valandėlė
 
 
1f chemija
 
 
8  
 
 
1 ispanų k. (pasirenkamasis)
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2021-10-18 10:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai