407
 [^]  Pirmadienis Antr Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 4 dailė, B
 
 
4 muzika, B
 
 
1d dailė
 
 
 
2a muzika
 
 
 
4 muzika, B
 
 
2  
 
 
1e muzika
 
 
 
1b dailė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 1a dailė
 
 
 
2b muzika
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1d muzika
 
 
 
4 1c dailė
 
 
 
2f muzika
 
 
 
2f dailė
 
 
 
2e muzika
 
 
 
1c muzika
 
 
 
5 2d dailė
 
 
 
1b muzika
 
 
 
1f dailė
 
 
 
2c muzika
 
 
 
4 dailė, B
 
 
6 1e dailė
 
 
 
3 muzika
 
 
2c dailė
 
 
 
1a muzika
 
 
 
2a dailė
 
 
 
7  
 
 
1f muzika
 
 
 
2e dailė
 
 
 
2d muzika
 
 
 
2b dailė
 
 
 
8  
 
 
3 muzika
 
 
3 dailė
 
 
3 muzika
 
 
3 dailė
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.40 2023-09-05 21:24

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai