406
 [^]  Pirmadienis Antr Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
3 anglų k.
 
 
4 etika, B
 
 
 
 
 
4 etika, B
 
 
2  
 
 
1c anglų k. 2 grupė / vokiečių k.
 
 
   
 
2b tikyba/ etika
 
   
   
 
 
 
1b tikyba/ etika
 
   
   
3  
 
 
1a anglų k.
 
   
   
2f tikyba/ etika
 
   
   
 
 
 
2a tikyba/ etika
 
   
   
4 1e etika/ tikyba
 
   
   
 
 
 
2d tikyba/ etika
 
   
   
4 etika, B
 
 
1d etika/ tikyba
 
   
   
5 1c etika/ tikyba
 
   
   
3 anglų k.
 
 
4 etika, B
 
 
4 etika, B
 
 
2e tikyba/ etika
 
   
   
6 2c tikyba/ etika
 
   
   
3 anglų k.
 
 
1a tikyba/ etika
 
   
   
3 etika
 
 
1f tikyba/ etika
 
   
   
7 3 etika
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 etika
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
3 etika
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.40 2023-09-05 21:24

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai