216
 [^]  Pirmadienis Antr Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
 
 
 
3 biologija
 
 
 
 
 
3 biologija
 
 
2 1d biologija
 
 
 
 
 
 
3 biologija
 
 
 
 
 
1c biologija
 
 
 
3 3 biologija
 
 
1e biologija
 
 
 
1d biologija
 
 
 
3 matematika B
 
   
3 biologija
 
 
4 3 biologija
 
 
1b biologija
 
 
 
3 biologija
 
 
1e biologija
 
 
 
5  
 
 
1f biologija
 
 
 
1a biologija
 
 
 
 
 
 
3 biologija
 
 
6 3 biologija
 
 
1c biologija
 
 
 
1b biologija
 
 
 
 
 
 
1a biologija
 
 
 
7 1f biologija
 
 
 
3 biologijos modulis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8  
 
 
3 biologijos modulis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.40 2023-09-05 21:24

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai