111
 [^]  Pirmadienis Antr Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
1a rusų k., vokiečių k., prancūzų k. / 1e prancūzų
   
     
     
3 tikyba
 
 
 
 
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
 
2b tikyba/ etika
 
   
   
 
 
 
1b tikyba/ etika
 
   
   
3  
 
 
 
 
 
2f tikyba/ etika
 
   
   
 
 
 
2a tikyba/ etika
 
   
   
4 1e etika/ tikyba
 
   
   
 
 
 
2d tikyba/ etika
 
   
   
 
 
 
1d etika/ tikyba
 
   
   
5 1c etika/ tikyba
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2e tikyba/ etika
 
   
   
6 2c tikyba/ etika
 
   
   
 
 
 
1a tikyba/ etika
 
   
   
 
 
 
1f tikyba/ etika
 
   
   
7 4 tikyba, B
 
 
 
 
 
3 tikyba
 
 
1acdef Prancūzų k. / 1abcdef Ispanų
         
   
   
4 tikyba, B
 
 
8  
 
 
 
 
 
3 tikyba
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.40 2023-09-05 21:24

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai