Sigita Bračkienė
 [^]  Pirmadienis Antr Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 4 istorija, B
 
 
4 istorija, A
 
 
2e istorija
 
 
 
2c plietinis ugdymas
 
 
 
 
 
 
2 4 istorija, A
 
 
2d istorija
 
 
 
2f istorija
 
 
 
2a istorija
 
 
 
 
 
 
3  
 
 
2a istorija
 
 
 
4 istorija, A
 
 
 
 
 
 
 
 
4 2a pilietinis ugdymas
 
 
 
4 istorija, B
 
 
 
 
 
 
 
 
2d plietinis ugdymas
 
 
 
5 4 istorija, A
 
 
2f istorija
 
 
 
4 istorija, A
 
 
2d istorija
 
 
 
2c istorija
 
 
 
6 2b istorija
 
 
 
4 istorija, A
 
 
2e plietinis ugdymas
 
 
 
2c istorija
 
 
 
2b pilietinis ugdymas
 
 
 
7 2e istorija
 
 
 
 
 
 
2b istorija
 
 
 
4 istorijos modulis
 
 
2f pilietinis ugdymas
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.40 2023-09-05 21:24

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai