2f klasė
 [^]  Pirmadienis Antr Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 2f mtematika
 
 
 
2f mtematika
 
 
 
2f lietuvių k. ir literatūra
 
 
 
2f mtematika
 
 
 
2f mtematika
 
 
 
2 2f lietuvių k. ir literatūra
 
 
 
2e, 2f fizinis ugdymas
   
     
 
2f istorija
 
 
 
2f chemija
 
 
 
2f biologija
 
 
 
3 2f biologija
 
 
 
2f IT 2 grupė/ rusų k. 1 grupė
 
   
   
2f tikyba/ etika
 
   
   
2f ekonomika ir verslumas
 
 
 
2f lietuvių k. ir literatūra
 
 
 
4 2f chemija
 
 
 
2f muzika
 
 
 
2f dailė
 
 
 
2f anglų k. 2 grupė / rusų k. 1 grupė
 
   
   
5 2f robotika/ tekstilė
 
   
   
2f istorija
 
 
 
2f IT 1 grupė / rusų k. 2 grupė
 
   
   
2f lietuvių k. ir literatūra
 
 
 
2f geografija
 
 
 
6 2f anglų k.
 
   
   
2f anglų k.
 
   
   
2f anglų k. 1 grupė / rusų k. 2 grupė
 
   
   
2e, 2f fizinis ugdymas
   
     
 
7 2f klasės valandėlė
 
 
 
2f fizika
 
 
 
2f mtematika
 
 
 
2f fizika
 
 
 
2f pilietinis ugdymas
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
2bdf prancūzų k.
     
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.40 2023-09-05 21:24

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai