2f klasė
 [^]  Pirmadienis Antr Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
2f anglų k.
   
   
2f istorija
 
 
2f klasės valandėlė
 
 
 
 
 
2 2f mtematika
 
 
2f chemija
 
 
2f ekonomika
 
 
2f lietuvių k.
 
 
2f mtematika
 
 
3 2f biologija
 
 
2f pilietinis ugdymas
 
 
2f mtematika
 
 
2f biologija
 
 
4 2f lietuvių k.
 
 
2f lietuvių k.
 
 
2f rusų k.
   
   
2f geografija
 
 
2f rusų k.
   
   
5 2f etika/tikyba
   
   
2f fizika
 
 
2ef fizinis ugdymas
 
     
2f anglų k.
   
   
2ef fizinis ugdymas
 
     
6 2f dailė
 
 
2f muzika
 
 
2f istorija
 
 
2f chemija
 
 
2f fizika
 
 
7 2c leidyba ir programavimas
   
   
   
2f mtematika
 
 
2f lietuvių k.
 
 
2f mtematika
 
 
2f anglų k.
   
   
8  
 
 
2abdf programavimas
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2022-09-21 11:51

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai