2e klasė
 [^]  Pirmadienis Antr Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 2e matematika
 
 
 
2e matematika
 
 
 
2e istorija
 
 
 
2e robotika/ biotechnologijos
 
   
   
2e IT 2 grupė/ anglų k. 1 grupė
 
 
 
 
 
2 2e geografija
 
 
 
2e, 2f fizinis ugdymas
   
     
 
2e lietuvių k. ir literatūra
 
 
 
2e anglų k. 2 grupė/ rusų 1 grupė
 
   
   
3 2e chemija
 
 
 
2e anglų k. 1 grupė/ rusų 2 grupė
 
   
   
2e matematika
 
 
 
2e chemija
 
 
 
2e lietuvių k. ir literatūra
 
 
 
4 2e rusų k.
 
   
   
2e IT 1 grupė/ anglų k. 2 grupė
 
   
   
2e biologija
 
 
 
2e muzika
 
 
 
5 2e lietuvių k. ir literatūra
 
 
 
2e klasės valandėlė
 
 
 
2e matematika
 
 
 
2e ekonomika ir verslumas
 
 
 
2e tikyba/ etika
 
   
   
6 2e anglų k.
 
   
   
2e fizika
 
 
 
2e plietinis ugdymas
 
 
 
2e fizika
 
 
 
2e, 2f fizinis ugdymas
   
     
 
7 2e istorija
 
 
 
2e lietuvių k. ir literatūra
 
 
 
2e dailė
 
 
 
2e biologija
 
 
 
2e matematika
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.40 2023-09-05 21:24

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai