2d klasė
 [^]  Pirmadienis Antr Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 2d fizika
 
 
 
 
 
 
2d lietuvių k. ir literatūra
 
 
 
2d matematika
 
 
 
2d matematika
 
 
 
2 2d rusų k.
 
   
   
2d istorija
 
 
 
2d IT 2 grupė/ anglų k. 1 grupė
 
   
   
2d IT 1 grupė/ anglų k. 2 grupė
 
   
   
3 2d anglų k.
 
   
   
2d lietuvių k. ir literatūra
 
 
 
2c, 2d fizinis ugdymas
   
     
 
2d rusų k.
 
   
   
2c, 2d fizinis ugdymas
   
     
 
4 2d matematika
 
 
 
2d tikyba/ etika
 
   
   
2d biologija
 
 
 
2d plietinis ugdymas
 
 
 
5 2d dailė
 
 
 
2d anglų k.
 
   
   
2d robotika / biotechnologijos
 
   
   
2d istorija
 
 
 
2d ekonomika ir verslumas
 
 
 
6 2d chemija
 
 
 
2d matematika
 
 
 
2d klasės valandėlė
 
 
 
2d biologija
 
 
 
7 2d lietuvių k. ir literatūra
 
 
 
2d geografija
 
 
 
2d fizika
 
 
 
2d muzika
 
 
 
2d lietuvių k. ir literatūra
 
 
 
8  
 
 
2d chemija
 
 
 
 
 
 
2bdf prancūzų k.
     
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.40 2023-09-05 21:24

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai