2c klasė
 [^]  Pirmadienis Antr Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 2c rusų k./vokiečių k.
 
   
   
2c matematika
 
 
 
2c biologija
 
 
 
2c plietinis ugdymas
 
 
 
2c matematika
 
 
 
2 2c anglų k.
 
   
   
2c chemija
 
 
 
2c matematika
 
 
 
2c lietuvių k. ir literatūra
 
 
 
2c fizika
 
 
 
3 2c geografija
 
 
 
2c ekonomika ir verslumas
 
 
 
2c, 2d fizinis ugdymas
   
     
 
2c biotechnologijos / tekstilė
 
   
   
2c, 2d fizinis ugdymas
   
     
 
4 2c chemija
 
 
 
2c klasės valandėlė
 
 
 
2c rusų k./vokiečių k.
 
   
   
2c IT 2 grupė/ anglų k. 1 grupė
 
   
   
5 2c lietuvių k. ir literatūra
 
 
 
2c IT 1 grupė/ anglų k. 2 grupė
 
   
   
2c fizika
 
 
 
2c muzika
 
 
 
2c istorija
 
 
 
6 2c tikyba/ etika
 
   
   
2c biologija
 
 
 
2c dailė
 
 
 
2c istorija
 
 
 
2c lietuvių k. ir literatūra
 
 
 
7 2c matematika
 
 
 
2c matematika
 
 
 
2c lietuvių k. ir literatūra
 
 
 
2c anglų k.
 
   
   
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.40 2023-09-05 21:24

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai