2b klasė
 [^]  Pirmadienis Antr Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 2b IT 2 grupė / robotika 1 grupė
 
   
   
2b anglų k. 1 grupė / robotika 2 grupė
 
   
   
2b matematika
 
 
 
2b fizika
 
 
 
2b lietuvių k. ir literatūra
 
 
 
2 2b anglų k. 2 grupė / robotika 1 grupė
 
   
   
2b IT 1 grupė / robotika 2 grupė
 
   
   
2b tikyba/ etika
 
   
   
2b anglų k.
 
   
   
2a, 2b fizinis ugdymas
   
     
 
3 2b lietuvių k. ir literatūra
 
 
 
2b muzika
 
 
 
2b fizika / programavimas
 
   
   
2b biologija
 
 
 
2b matematika
 
 
 
4 2b biologija
 
 
 
2b ekonomika ir verslumas
 
 
 
2a, 2b fizinis ugdymas
   
     
 
2b chemija
 
 
 
5 2b chemija
 
 
 
2b fizika
 
 
 
2b geografija
 
 
 
2b rusų k./vokiečių k./prancūzų k.
 
     
   
2b anglų k.
 
   
   
6 2b istorija
 
 
 
2b matematika
 
 
 
2b matematika
 
 
 
2b lietuvių k. ir literatūra
 
 
 
2b pilietinis ugdymas
 
 
 
7 2b lietuvių k. ir literatūra
 
 
 
2b rusų k./vokiečių k.
 
   
   
2b istorija
 
 
 
2b dailė
 
 
 
8  
 
 
2b ispanų
 
 
2b klasės valandėlė
 
 
 
2bdf prancūzų k.
     
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.40 2023-09-05 21:24

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai