1e klasė
 [^]  Pirmadienis Antr Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 1e anglų k.
 
   
   
1a rusų k., vokiečių k., prancūzų k. / 1e prancūzų
   
     
     
1e rusų k.
 
   
   
1e informatika 1 grupė / anglų k. 2 grupė
 
   
   
1e matematika
 
 
 
2 1e matematika
 
 
 
1e muzika
 
 
 
1e istorija
 
 
 
1e geografija
 
 
 
1e informatika 2 grupė / anglų k. 1 grupė
 
 
 
 
 
3 1e pilietinis ugdymas
 
 
 
1e biologija
 
 
 
1e geografija
 
 
 
1e istorija
 
 
 
1e klasės valandėlė
 
 
 
4 1e etika/ tikyba
 
   
   
1e chemija
 
 
 
1e fizika
 
 
 
1e, 1f fizinis ugdymas
   
     
 
1e biologija
 
 
 
5 1e, 1f fizinis ugdymas
   
     
 
1e lietuvių k. ir literatūra
 
 
 
1e anglų k.
 
   
   
1e lietuvių k. ir literatūra
 
 
 
1e chemija
 
 
 
6 1e dailė
 
 
 
1e lietuvių k. ir literatūra
 
 
 
1e matematika
 
 
 
7 1e rusų k.
 
   
   
1e matematika
 
 
 
1e matematika
 
 
 
1acdef Prancūzų k. / 1abcdef Ispanų
         
   
   
1e fizika
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
1abcdef ispanų k.
           
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.40 2023-09-05 21:24

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai