1d klasė
 [^]  Pirmadienis Antr Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 1d chemija
 
 
1d biotechnologijos, robotika
   
 
1d fizika
 
 
1d muzika
 
 
1d lietuvių k. ir literatūra
 
 
2 1d matematika
 
 
1d fizika
 
 
1d etika/tikyba
   
   
1d klasės valandėlė
 
 
3 1d rusų k./vokiečių k.
   
   
1d inf. technologijos
   
   
1cd fizinis ugdymas
 
     
1d matematika
 
 
1d biologija
 
 
4 1d lietuvių k. ir literatūra
 
 
1d lietuvių k. ir literatūra
 
 
1d pilietinis ugdymas
 
 
1d anglų k.
   
   
1d matematika
 
 
5 1d dailė
 
 
1d anglų k.
   
   
1d anglų k.
   
   
1d rusų k./vokiečių k.
   
   
6 1cd fizinis ugdymas
 
     
1d geografija
 
 
1d žmogaus sauga
 
 
1d istorija
 
 
1d chemija
 
 
7 1d matematika
 
 
1d istorija
 
 
1d lietuvių k. ir literatūra
 
 
1d geografija
 
 
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
1abd ispanų k.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2022-09-21 11:51

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai