1c klasė
 [^]  Pirmadienis Antr Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
1c klasės valandėlė
 
 
 
1c pilietinis ugdymas
 
 
 
1c anglų k. 1 grupė / rusų k.
 
   
   
1c informatika 1 grupė/ anglų k. 2 grupė
 
   
   
2 1c matematika
 
 
 
1c anglų k. 2 grupė / vokiečių k.
 
 
   
 
1c matematika
 
 
 
1c lietuvių k. ir literatūra
 
 
 
1c biologija
 
 
 
3 1c chemija
 
 
 
1c anglų k.
 
   
   
1c informatika 2 grupė/ anglų k. 1 grupė
 
   
   
4 1c dailė
 
 
 
1c lietuvių k. ir literatūra
 
 
 
1c istorija
 
 
 
1c geografija
 
 
 
1c muzika
 
 
 
5 1c etika/ tikyba
 
   
   
1c geografija
 
 
 
1c, 1d fizinis ugdymas
   
     
 
1c istorija
 
 
 
1c, 1d fizinis ugdymas
   
     
 
6 1c rusų k./vokiečių k.
 
   
   
1c biologija
 
 
 
1c fizika
 
 
 
1c matematika
 
 
 
1c fizika
 
 
 
7 1c lietuvių k. ir literatūra
 
 
 
1c matematika
 
 
 
1c lietuvių k. ir literatūra
 
 
 
1acdef Prancūzų k. / 1abcdef Ispanų
         
   
   
1c chemija
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
1abcdef ispanų k.
           
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.40 2023-09-05 21:24

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai