1c klasė
 [^]  Pirmadienis Antr Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 1c fizika
 
 
1c lietuvių k. ir literatūra
 
 
1c pilietinis ugdymas
 
 
1c chemija
 
 
1c matematika
 
 
2 1c lietuvių k. ir literatūra
 
 
1c muzika
 
 
1c matematika
 
 
1c istorija
 
 
1c geografija
 
 
3 1c matematika
 
 
1cd fizinis ugdymas
 
     
1c lietuvių k. ir literatūra
 
 
1c klasės valandėlė
 
 
4 1c biologija
 
 
1c anglų k./rusų k.
   
   
1c etika, tikyba
   
   
1c biotechnologijos, tekstilė
   
1c matematika
 
 
5 1c matematika
 
 
1c istorija
 
 
1c geografija
 
 
1c fizika
 
 
1c rusų k./vokiečių k.
   
   
6 1cd fizinis ugdymas
 
     
1c chemija
 
 
1c anglų k.
   
   
1c anglų k./rusų k.
   
   
1c dailė
 
 
7 1c anglų k.
   
   
1c inf.technologijos
   
   
1c lietuvių k. ir literatūra
 
 
1c, 1f ispanų k.
 
 
 
 
1c žmogaus sauga
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai Mimosa Version 3.40 2022-09-21 11:51

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai