Navigacija

Pirmokų dviračių žygis
Renginiai Birželio 4-5, 2019
Gimnazija iš vidaus
Stendai...
Renginiai Balandžio 18, 2018


Blogas
news image
I gimnazijos klasių mokinių mintys apie tėvynę

„Nebūkime abejingi savo tėvynei. Ji turėtų būti kiekvieno tautiečio širdyje ir sieloje. Jūs visi tėvynėje viską patyrėte pirmąsyk, todėl tėvynė mums neturėtų asociuotis tik su teritorija, kurioje gimėme, tai turėtų reikšti jausmą, kuris suartina visus tėvynės palikuonis.“ (K.Piekutė, 1b)

„Kreipiuosi aš į liaudį, lietuviškos žemės sūnus ir dukteris, mūsų Tėvynės atžalas, jau seniai nerimastingai žvalgausi į Lietuvos žmones su mirštančia lietuvio dvasia bei gęstančia pilietiškumo ugnimi jų akyse. Lietuviai, ar nesutepta jūsų sąžinė? Ar žodis „tėvynė“ suvirpina jūsų širdis? Ką galėtumėte dėl jos paaukoti, ar pagalvojote? Ar suvokiate, jog tėvynė – tai žemė, kurioje kadaise alsavo mūsų didingieji protėviai? Gerbkite savo tėvynę Lietuvą, nes čia ir tik čia visko pradžia bei  pabaiga. Atminkite, kad neturi teisės lietuviu vadintis tas, kas tėvynės išsižada ir savo širdin jos neįsileidžia. “ (E.Minčinauskaitė, 1b)

„Tėvynė – pareiga. Tėvynė – ir dovana, kurioje žmogus gali suprasti savo būties prasmę. (U.Žalondauskytė, 1b)

Skaityti toliau...

 

„Tėvynėje mūsų šaknys, artimieji ir draugai, čia visada gera grįžti.“ (K.Daukintytė, 1b)

„Lietuviai, žmonės Lietuvos, negalime pamiršti mūsų žemės gimtos. Žemės, ant kurios padėjome pirmus žingsnius, pasakėme pirmus žodžius. Prisiminkime savo šeimą, savo laimę ir vaikystę. “ (G.Petkus, 1b)

„Tėvynė yra neatskiriama nuo žmogaus esmės. Ji yra ta duotybė, kurioje žmogus gali suvokti savo būties prasmę ir siekti sąmoningumo“ (S. Bambalaitė, 1b)

„Tėvynė mums duoda viską, ko reikia žmogui: vaikystę, jaukius namus, kai sugrįžti iš užsienio, kalbą, papročius, kultūrą bei galimybę tobulėti.“ (U.Busilaitė, 1b)

„Tėvynė – tai meilė, ilgesys, pagarba, jausmai, gimtinė, susižavėjimas. Tėvynė man kaip oras, be jo jausčiausi tuščias, nepilnavertis, neturėčiau gyvenimo prasmės.“ (E.Vasiliauskaitė, 1b)

„Ar jūs kada nors susimąstėte, kiek žmonių emigruoja? Žmonės nebepasiilgsta ir atitolsta nuo tėvynės, nebejaučia lietuvybės ir nebežino, ką reiškia būti patriotiškam“ (G.Pagojūtė, 1b)

„Tėvynė – žmogaus namai, širdis, pirmi žingsniai, garsai, žodžiai ir patirti nuotykiai“ (R.Urbonaitė, 1b)

„Ar tikrai tėvynė yra užduotis ir pareiga? Kas yra prievartos žmonės? Kodėl tėvynė svarbi tautai? Mane ilgai kankino šie klausimai. Jie ilgai sukosi galvoje, kol viską išliejau ant popieriaus.“ (D.Bušmaitė, 1a)

 „Kiek žmonių galėtų tuoj pat atsakyti į klausimą, kas yra tauta, kiek žmonių kalba taisyklinga, žargono neturinčia kalba. O kiek žmonių išdrįstų didžiuotis, jog yra lietuviai. Atsakymas į klausimus, manau, aiškus: nedaugelis. Tai ir yra mūsų šių dienų problema. Kiek daug lietuvių šiomis dienomis negerbia savo tautos, ją peikia, tačiau patys nesiima iniciatyvos ką nors keisti. Jie pasirenka lengviausią kelią – emigruoti. Jei norime šią kartą pakeisti, keistis reikia pačiam. Pasvarstykite, kokia iš tiesų jūsų tapatybė, kas jūs esate, kokios problemos aktualios ir kaip jas reikia spręsti.“ (A.Banytė, 1a)

„Beveik kasdien girdime kalbas apie tėvynę, jos problemas ir šių dienų aktualijas, tačiau ar mes tikrai tai suprantame, ar mums tos problemos aktualios, ar tėvynė mums dar yra užduotis ir pareiga? Ar jaučiame vidinį ryšį, kuris atsiskleidžia ilgesiu, kai pabūname svetimoje šalyje?“ (U.Vasiliauskaitė, 1a)

„Brangūs lietuviai, žmogus ir tėvynė yra neatskiriami ir visais laikais susieti vidiniu ryšiu. Tik gyvendami tėvynėje galime jaustis savimi ir būti visaverčiai. Išvažiavę laimės ieškoti svetur, netenkame ne tik namų, bet ir dalelės savęs, gyvename kamuojami nuolatinio tėvynės ilgesio. Lietuviui nebereikia bėgti, kad būtų laisvas, nes laisvę jau iškovojome. Dabar turime galimybę siekti geresnio gyvenimo savo šalyje. Tam reikia daug dirbti ir dvasiškai  palaikyti vieniems kitus, nes tik patys žmonės ir jų priimamai sprendimai kuria tėvynės ateitį.“ (R.Jauga, 1a)

„Lietuva. Kas jums iškyla akyse, išgirdus šį brangų žodį? Trispalvė? Siūbuojantys tvirti ąžuolai? O gal šiltas motinos apkabinimas? Tėvynėje slypi visos jėgos ir kūrybinės galios. Tėvynė mums visada teiks jėgų, ramybės, jei ir mes jai atiduosime visas jėgas, visas mintis – visą save.“ (U.Apulskytė, 1a)

„Lietuvi, niekas labiau nei tu pats gali pakeisti mūsų Lietuvą. Ką reikia padaryti tau? Pradėti keistis. Susiimk ir surink į būrį visus, trokštančius gyventi geriau čia, Lietuvoje. Ne Anglijoje, Norvegijoje, bet čia, mūsų tėvynėje. “ (K.Kaziulytė, 1a kl.)

„Tėvynės ir žmogaus ryšys yra kitoks nei koks nors kitas ryšys. Tai meilė be atsako. Bet tai meilė, kuri pripildo tavo širdį ne mažiau nei bet koks kitas ryšys. Mylėti tėvynę – tai reiškia mylėti save: savo kraštą, vaikystę, kalbą, tėvus, motinas, istoriją... Tėvynė jungia mus visus, todėl tu ir aš, nors atrodom visiškai skirtingi, turime kažką bendra. Todėl nesigėdykime ir mylėkime savo tėvynę, nes tai kažkas mūsų, kažkas, ko niekas kitas neturi...“ (K.Bielskis, 1a kl.)

„Gyvename 21-ajame amžiuje, kuriame savanaudiškumas bado akis. Dažnai skundžiamės ir dejuojame, jog tėvynėje nėra  nieko gera, nėra naudos ir patogumų. Niekam nerūpi visuotinė laimė, tik sava. Kiekvienas žmogus privalo mąstyti apie save, bet dažnai tas susirūpinimas savimi tampa savanaudiškumo pagrindu. Istorija rodo, kad lietuviai nemoka atitinkamai kovoti už valstybės, tėvynės interesus. Bet lietuviai neišnyks. Taip, mūsų žemės buvo grobiamos, niekinamos, išnaudojamos, bet tauta išliko ir kalba viena seniausių kalbų pasaulyje, apie tai net nesusimąstydama.“ (L.Suchotinaitė, 1a)

Paskutinį kartą atnaujintas: 2019-02-25 14:57:18

Mokiniai, garsinantys gimnaziją mokinių atsiminimai

Herkaus Gudavičiaus laimėjimai: nacionalinis debatų čempionatas -  geriausias kalbėtojas Lietuvoje, 12 geriausias english-as-a-foreign-language kalbėtojas pasaulyje.

Interviu
Kada susidomėjai fizika ir kodėl?
Fizika pasyviu būdu domino nuo pat vaikystės: skaičiau  visokias vaikiškas enciklopedijas. Tai čia tokia pirminė pažintis. Tada 9-oje  klasėje sutikau mokytoją S.Žukauską, tai jis paakino dalyvauti fizikos olimpiadose (šioje srityje mūsų mokyklai jau tada neblogai sekėsi). Negailėjo laiko ir dirbdavome papildomai. Su mokytoju pavyko išsiaiškinti fundamentaliausius fizikos dėsnius ir sužinoti mokyklinių gamtos modelių veikimo principus. Na, vėliau įstojau į papildomo ugdymo mokyklą „Fizikos olimpas“. Ten viskas aiškinama neapsiribojant mokyklinėmis aproksimacijomis (aproksimacija [lot. approximo — artėju] - vienų dydžių (geom. objektų) apytikslis reiškimas kitais, paprastesniais). Suprantama, tam reikia rimtesnio matematinio aparato, e.g. diferencialinio-integralinio skaičiavimo. Galima sakyti, atsivėrė akys, Fizikinės akys. Dabar kartais net ir paprastą dieną kur nors eidamas pamatau įvairių reiškinių ir jau galiu bandyti aiškinti jų veikimą. Tikra tiesa, kad didžiąją dalį fizikos galima suprasti sprendžiant uždavinius.

Apie mus rašo

Netrukus mokiniai karjeros ugdymą mokyklose galės pasirinkti kaip atskirą discipliną. Bendrojo ir profesinio lavinimo įstaigose pradėjus diegti naują profesinio orientavimo sistemą, jose jau dirba 800 karjeros koordinatorių ir apie 100 karjeros konsultantų, tarp jų - ne tik švietimo sistemos atstovai ar psichologai, bet ir darbo patirties turintys profesionalai: verslininkai, ekonomistai ir pan.

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijoje vasario 1-oji buvo neįprasta: pamokų metu vyko Karjeros diena. Gimnazistai, užsiregistravę iš anksto, dalyvavo susitikimuose su 37 skirtingų specialybių atstovais, tarp kurių buvo ne tik miesto meras, medikai ar advokatai, bet ir sprogstamųjų medžiagų specialistas iš Pakrančių apsaugos tarnybos šuo Lego.

Publikuota Vakarų ekspresas 2013-02-06

„Gyvename keistu metu - atrodo, visiškai normalu, kai moksleiviai penkis kartus per savaitę papildomai lanko sporto treniruotes arba eina groti, piešti, bet neranda laiko nors kartą per savaitę papildomai palavinti smegenis“, - šiandieninėmis tendencijomis stebisi fizikos mokytojas Saulius Žukauskas.

Kad kryptingos treniruotės reikalingos ne tik sporte, bet ir bet kurioje kitoje srityje ne visada pakanka vien to, ką moksleivis gauna per pamokas, patvirtina ir S. Žukausko buvę mokiniai.

Šią vasarą bronzos medalį iš Portugalijoje vykusios tarptautinės fizikos olimpiados parvežė šiemet „Ąžuolyno“ gimnaziją baigęs ir net 4 šimtukus iš valstybinių brandos egzaminų gavęs Martynas Linkevičius. Žinant, kad šioje olimpiadoje dalyvavo moksleiviai net iš 90 pasaulio šalių, šis laimėjimas atrodo iš tiesų įspūdingai.

„Keisčiausia yra tai, kad mokydamasis progimnazijoje aš netgi galvojau, kad fizikos nelabai suprantu. Tik „Ąžuolyno“ gimnazijoje Sauliaus Žukausko pamokose man atsivėrė akys“, - pagyrų mokytojui negailėjo Martynas.

Publikuota www.ve.lt 2018-09-27
Naujausi blogo įrašai
blog image

Birželio 4–5 dienomis, devintos klasės pabaigimo proga, beveik 100 pirmokų, kartu su mokytojais, išsiruošė į didingą dviračių žygį, Klaipėda - Pervalka - Klaipėda. Žygio tikslas buvo pasibūti kartu, labiau pažinti vienas kitą. Kelionės metu susidūrėme su įvairiais sunkumais, kaip taisyklių nesilaikymas, traumos, karštas oras, nuovargis. Tačiau viską atpirko nuostabieji Neringos vaizdai. Tokį nuostabų pakvietimą gavome iš dviejų, „Ąžuolyne“ besimokančių vaikų tėvų. Po 7 valandų kelionės dviračiais, jie mus apgyvendino VilaBaldininkas viešbutyje Pervalkoje.. Lauko virtuvėje pagamino mums karštą vakarienę ir labai skanius, gausius pusryčius. Mokinius, kurie dviračių neturėjo, tačiau degė noru važiuoti kartu, jais aprūpino! Ryte, vėl sėdome ant dviračių, ir šį kartą, išmokę vakarykštes pamokas, kartu mynėme jau daug sklandžiau. Karštas oras labai vargino, visi buvome pavargę, ištroškę ir tuomet, atsigaivinti, pusiaukelėje mums atvežė šaltos giros. Namo grįžome linksmi, didžiuodamiesi savimi, įveiktais kilometrais bei patirtimi. Žinoma, buvome išvargę, tačiau džiaugėmės išmokę bendradarbiauti, padėti vienas kitam, užjausti. Labiau pažinome vieni kitus. Tikimės, kad panašių išvykų turėsime daugiau! 

2019-06-25 Autorius: Gabrielė Roličiūtė, 1A

Gegužės 24 d., saulėtą penktadienio rytą, po eisenos mieste „Ąžuolyno abiturientai mokykloje žengė pro gyvąją sieną, kartu su mokytojais rinkosi aktų salėje. Čia visų laukė kiek neįprasta Paskutinio skambučio šventė. Pirmoji šventės dalis prasidėjo teatro studijos mokinių spektakliu. Jis metaforiškai perteikė abiturientų rūpesčius,  kasdienybę, mokytojų aktualijas, mokyklą, artėjančių egzaminų nelaukimą (atsiprašau, tai yra nesulaukimą!), NEC atstovų viešnagių siaubą bei viliojančią pagundą nesimokyti.

Scena pavirto panteonu su sargybiniais, kur darbavosi sodininkės ir dievai (pavyzdžiui, Saulės dievas Žu), apsilankė net pati NEC deivė, be to, aktoriai „pasiskolino kai kurių tikrųjų 12-tokų vardus. Visi dirbo, augino sodinukus, savo derlių, kai kas vadovavo ir laukė Skambučio garbinimo šventės, tačiau kai dingo knygos, galiausiai - ir pats skambutis... kilo ne tik sąmyšis (juk atvažiuos NEC deivė!), bet ir džiaugsmo banga: pagaliau linksmybės, atostogos! Galiausiai po ginčų paaiškėjo, jog skambutis niekur nedingo... Sodininkės užaugino sodinukus, nors ir buvo išmestos knygos... Galiausiai varpeliai nutūpė kiekvieno abituriento rankose. Antroje šventės dalyje buvo paskelbtas Metų abiturientas 2019, kurį rinko gimnazijos bendruomenė. Paaiškėjo, kad šį titulą gavo Gabija Gudžiūnaitė. Šventė baigėsi sveikinimo ir padėkos žodžiais, baigiančiųjų mokyklą testamento pristatymu ir šokiais.

Skaityti toliau...

Agnė Valaitytė, 3c

2019-06-13 Autorius: Agnė Valaitytė, 3c

Gegužės 9 d., ketvirtadienį, gimnaziją nuspalvino madų šou MADAM-2019, kuris mūsų mokykloje pirmą kartą įvyko lygiai prieš metus. Klaipėdos E. Balsio gimnazijos mokiniai ir mokytojai sutiko stilingai paminėti Europos dieną bendradarbiaudami su mumis ir pristatydami originalius drabužius.

Jaunieji dizaineriai pristatė unikalias rūbų kolekcijas, kurias kūrė įkvėpti istorijos, mitologijos, asmeninės patirties, draugų ar garsių prekės ženklų, naudodami įvairias medžiagas bei siuvimo technikas. N. Salytė parengė kolekciją „Europa žydi“, U. Kudrevciava - „RIGHT/WRONG“, A. Bistrubytė - „Samarana“, E. Lelytė - „Deganti liepsna“, G. Bartkutė - „Celestial“, S. Vainoraitė ir G. Vidutytė-Pua Hoku“, S. Ūkanytė pristatė kolekciją „Meshkinai“, I. Koverga - „Plunksna“, G. Dilytė -„Sirenos“, taip pat pamatėme A. Andriuškaitės kurtus rūbus, G. Razmaitės „Homo Sovieticus“ ir „Ąžuolyno“ 9-10 kl. bei 11-12 kl. moksleivių jungtines kolekcijas „Komfortiškas pavasaris“, „Pavasario metamorfozės“. Modeliams makiažus profesionaliai atliko KVK, SVMF grožio terapijos studentės D. Zerinaitė, D. Staponaitė, G. Janušauskaitė, E. Diringytė, A. Žebelytė ir A. Venckutė. Dizainerius, modelius madų šou ruošė lekt. Loreta Žulpienė, lekt. Mercedes Šulcaitė–Vasiljeva, mokytojos Sigita Baroti, Eglė Dučinskienė, Nomeda Pamparienė. Muzikiniais intarpais pasirūpino E. Balsio bei„ Ąžuolyno“‘ gimnazijų muzikantai.

Dėkojame E. Balsio menų gimnazijai už malonų bendradarbiavimą ir stulbinantį renginį, kuris „“Ąžuolyne įvyko mūsų gimnazistės Martynos Žulpaitės (3c kl.) iniciatyva. Tikiu, visus žiūrovus maloniai nustebino itin kūrybiški sprendimai jaunųjų dizainerių drabužių kolekcijose, o įspūdžiai po šio madų šou dar ilgai išliks atmintyje ir žadins pačių žiūrovų kūrybines galias. Linkime kūrėjams įkvėpimo ir tikimės tolimesnio bendradarbiavimo kitais metais.

Agnė Valaitytė, 3c

2019-06-13 Autorius: Agnė Valaitytė, 3c
Rodyti visus
Projektai ir Partneriai
Kaip mus rasti

Neįgaliųjų režimas įjungtas